Rizikové faktory

U přibližně 20% schizofreniků je propuknutí nemoci způsobeno dědičnými faktory. V případě, že jeden z rodičů touto chorobou trpí, je 13% možnost, že se přenese i na potomka. Objevuje-li se u obou rodičů, pravděpodobnost stoupá nad dvacet procent. V případě, že se schizofrenie objeví u jednoho z jednovaječných dvojčat, je pravděpodobnost propuknutí i u druhého vyšší, než padesát procent.


Avšak vzhledem k faktu, že u zbylých 80% případu výskytu nemoci nejsou genetické predispozice, hrají významnou roli spíše jiné faktory. Mezi poměrně významné patří samotné těhotenství. Mnohé matky podceňují jeho význam na celkový vývoj svého potomka a nedokáží se zbavit svých zlozvyků v podobě cigarety či sklenky něčeho ostřejšího. A přitom právě tyto maličkosti mohou za nějakých patnáct, dvacet let sehrát důležitou roli v propuknutí schizofrenie u jejich dítěte. Je prokázáno, že svoji úlohu může sehrát i podvýživa matky v prvním trimestru, virové nachlazení v druhém a celková dosažená porodní váha či komplikace při porodu. V severských částech zeměkoule svoji úlohu sehrává i datum narození. Děti narozené v zimě a na jaře mývají častější sklon k propuknutí nemoci. Zda to souvisí s nižšími teplotami, sluneční aktivitou nebo složením potravy matky se prozatím nepodařilo odhalit.


Někteří schizofrenici mají pozměněné některé struktury mozku, což ukazuje na vliv nějakého virového onemocnění, co narušením standardní funkce zvýší zranitelnost jedince. Svoji úlohu sehrávají i omamné látky a alkohol. Zvláště se mluví o marihuaně, amfetaminech, metanfetaminu a kokainu. Tyto látky zvyšují koncentraci dopaminu, jehož vysoké dávky vyvolávají psychózy, jenž mohou přetrvávat i v době abstinence a přejít do propuknutí schizofrenie.


Dalším rizikovým faktorem jsou sociální poměry. Děti špatně vnímají nefungující vztahy v rodině, nedostatečnou komunikaci mezi jednotlivými členy a nedostatek citové odezvy. V období dospívání se na nich může podepsat i posměch okolí.


K propuknutí nemoci je vždy potřeba splnit dvě podmínky a těmi je vulnerabilita a spouštěč. Vulnerabilita, neboli zranitelnost či dispozice je ovlivněna vyjmenovanými faktory. Spouštěčem často bývají stresové situace, v nichž si jedinec nedokáže poradit a dochází u něj k propuknutí schizofrenie.